Officiella kattraser

Det som avgör om en katt är en raskatt eller inte är om en stamtavla finns. Generellt betyder det att katten har samma ras både på moder och fader. Däremot måste det inte i alla fall vara så. Vissa undantag finns alltså. Det krävs även att dessa stamtavlor är registrerade hos Sverak (Sverige) eller annat etablerat kattförbund.

Det finns en rad olika kattraser och dessa är kategoriserade av det internationella raskattförbundet FIFe. De olika nationella kattförbunden är sedan kopplade till FIFe så som det svenska förbundet Sverak.

FIFe har som mål att främja de olika kattrasernas avel och även skapa kategoriseringar av de raser som finns. Hittills finns det ca 40 raser som kategoriserats och eftersom förbundet är mycket noga med vad som krävs för att en ras ska registreras sker det sällan att fler raser blir registrerade och kategoriserade.

De kategorier som idag är gällande hos FIFe och därmed även hos Sverak är följande.

  • Kat I – Långhåriga – Perser, Exotic
  • Kat II – Semilånghåriga – Helig Birma, Ragdoll m.m.
  • Kat III – Korthår – Burma, Europé, German Rex m.m.
  • Kat IV – Siames och Oriental – Balines, Siames, Peterbald m.m
  • Kat V – Huskatter – Huskatt

Utöver det finns det även raskatter som kategoriserats enbart inom Norden. Här finns bland annat:

  • Semilånghår – Pixie Bob, Scottisch Fold, York Chocolate m.m.
  • Korthår – Savannah, Singapura, Bombay m.m (Alltså samma kategori som FIFe men andra raser)

Det finns även raser som inte är godkända och etablerade inom FIFe men är godkänt av exempelvis WCC (World Cat Congress) Dessa får användas som utställningskatter inom denna organisation men i och med att de inte är godkända av FIFe får man inte använda dessa kattraser inom avel inom WCF-föreningar.