Kategori: Raser

Peterbald

Peterbald är en av de få kattraser där katten i stort sett saknar hår. Till kroppen är rasen relativit likt en siames och man brukar även säga att Peterbald har ett liknande humör som siamesen. Detta gör att den skiljer sig mot sphynx samt don sphynx (även de hårlösa). Rasen kommer från början från St:…