När du är less på skäll

skällande hund

Att hundar skäller i någon utsträckning är något som de allra flesta av oss mera ser som en regel än ett undantag. Hunden har till skillnad mot vargen utvecklat sitt språk under sina år med människan och skallet är en viktig del hos majoriteten av alla hundar. Det kan dock också vara något problematiskt de gånger som hunden inte riktigt själv kan kontrollera sitt skällande och därför både stör sig själv och andra.

Det är viktigt att veta om och att komma ihåg att en hund som skäller inte per automatik gör något felaktigt. Skallet är ett sätt att kommunicera både med oss människor men också med andra hundar. Lite skall är med andra ord bra och skallet blir egentligen först ett problem när det kommit till en punkt där hunden själv stressar upp sig och inte kan kontrollera sina impulser till att skälla.

Varför skäller min hund?

Det finns många olika anledningar som kan ligga bakom varför din hund skäller. Det kan vara så att den tror sig behöva varna för en fara, för att den är ängslig eller rädd, för att hunden är lekfull och upphetsad, för att den är över eller understimulerad, för att hälsa eller svara en annan hund, och mycket mycket mer. Det är dock som sagt bara ett problem om det börjar ske i en alltför stor utsträckning så att de stör både dig som ägare och hunden själv. En del hundraser tenderar även att ha närmare till skall än andra då de avlats i denna riktning och här är det upp till dig som ägare att veta om vad du ger dig in på innan du skaffar dig din hund. Det är orimligt att kräva att en hund ska vara tyst precis hela tiden, men det går självfallet att hjälpa sin hund att bättre förstå i vilka lägen det är önskvärt och inte.

Träna

Det går absolut att träna bort en viss del av skällandet så som många andra sämre beteenden en hund kan ha dragit på sig. Grundregeln för att få bukt med ett problematiskt skällande är dock alltid att först börja med att ta reda på orsaken bakom skällandet och att inte enbart fokusera på att korrigera skallet när det väl uppstår.

Hjälpmedel

Det finns även olika former av hjälpmedel när det kommer till den korrigerande träning som kan behövas för att bryta det invanda mönstret hos hunden och som kan fungera väldigt bra. Kom ihåg att hjälpmedel som dessa nästan uteslutande är framtagna för att användas när du väl aktivt arbetar med din hund och inte är någonting som enbart på egen hand är framtagna för att lösa problemet med hundens skällande. Din närvaro som ägare är med andra ord nödvändig i dessa sammanhang, precis som i så många andra fall.