Peterbald

peterbaldPeterbald är en av de få kattraser där katten i stort sett saknar hår. Till kroppen är rasen relativit likt en siames och man brukar även säga att Peterbald har ett liknande humör som siamesen. Detta gör att den skiljer sig mot sphynx samt don sphynx (även de hårlösa).

Rasen kommer från början från St: Petersburg där man valde att para en don sphynx med en katt från rasen orientalistk korthår. Det är en relativt ny ras som inte blev godkänd av FIFe förrän år 2007.
Dess kattkod är PEB och rasen ligger under kategorin IV. Detta enligt den raskategori som Sverak använder sig av.